Digconsum
Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak projeye ait web sitesi, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtmakta olup web sitesinde yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz. Project number: 2018-1-ES01-KA204-050217

Dijital Tek Pazar

vatandaşlar ve işletmeler için

Dijital tüketim alanındaki dijital yetkinlikleri sağlayarak yetişkin Avrupalıların güçlenmesine katkıda bulunmak istiyoruz.

Programın Hedefleri

Innovación

Avrupalı yetişkin nüfusuna ve eğiticilerine yönelik OER'leri oluşturmak ve tüketim için dijital yeterliliklerle ilgili boşluğu azaltmak.

Aprendizaje

Proje konusu ile ilgili eğitim veren herhangi bir yetişkin eğitim uygulayıcısı tarafından kullanılacak ve uyarlanacak bir eğitim içeriği geliştirmek.

Recursos humanos

Yaygın eğitimde BİT'lere erişim ve katılımdaki eşitsizlikleri azaltmaya olanak tanıyan yeni pedagojik ve andragojik eğitim yaklaşımları, kaynakları ve yeni teknolojileri tüm vatandaşlara getirmek

Socios